مأموریت


توليد گوشت و شير با كيفيت برتر و گريد A

استفاده بهينه از امكانات و تاسيسات و تكنولوژي موجود به همراه نيروي انساني كارآمد و با تجربه و مديران متخصص

تهيه نهاده ها و اقلام اوليه خوراك با كمترين قيمت و بيشترين كيفيت و همچنين فروش محصولات توليدي با قيمت حداكثري و تسلط بر بازار فروش