چشم انداز


موسسه دامپروري صنعتي قدس رضوي به عنوان قطب توليدي شيرخام و گوشت گاوي شرق كشور ،مجموعه اي كارآمد ، فعال و پوياست كه در توليد اين محصولات در كشور مطرح مي باشد .با استفاده از فرصت هاي مناسب و پيش رو و توانايي هاي باالقوه پرسنل و مديران موسسه و با اتكا به تكنولوژي هاي روز و متخصصين فعال در اين حوزه اقدام به توليد شير با كيفيت و گوشت مرغ عاري از آنتي بيوتيك نموده و گام مهمي در صنعت دامپروري كشور برداشته است.اين خود در كنار اصلاح و بازنگري فرآيند ها و توسعه سيستم ها در راستاي استراتژي بهينه سازي سيستم هاي موجود و دستيابي به كسب و كار برتر و ايجاد برند و كسب حداكثري بازار فروش مطرح مي باشد كه با سرمايه گزاري در عرصه صنايع نوين كشاورزي و دامپروري و زير بنايي اين حوزه در بازار بيشترين مطلوبيت و مقام برتر توليد شير خام استان را كسب خواهد نمود.توليد شير خام در اين موسسه حدود 3درصد كل شير خام استان و 1درصد كل شير خام كشور را شامل مي شود. اين موسسه در نظر دارد در آينده نزديك و طبق برنامه 5 ساله سوم در كليه آيتم هاي توليدي و فني به سطح كمال مطلوب رسيده و همانگونه كه در سالهاي اخير شاهد آن بوده ايم جزو برترين هاي توليد در صنعت دامپروري كشور باشد.

توليد شير حدود 48000 تن در پايان برنامه 5 ساله سوم و با عدم افزايش ظرفيت خود نيازمند تلاش مضاعف و بكارگيري و بهره وري هر چه بيشتر از پتانسيل هاي بالقوه در مجموعه ميباشد.